De Soya Connectie
 

Synopsis

www.sojaconnectie.be is een digitaal leerplatform dat heel wat materiaal biedt, in het bijzonder voor de leerlingen van de derde graad algemeen secundair onderwijs. Naast een stevige brok informatie bevat de website verrassende, interactieve toepassingen in een eigentijds kleedje.

Centraal staat de sojaconnectie, ’t is te zeggen: de gevolgen van en de alternatieven voor de grootschalige sojateelt. We focussen daarbij op de verbondenheid tussen onze leefwereld en die van de mensen in het Zuiden. Concreet gebeurt dat via de personages Belgische jongere, Belgische boer, Braziliaanse ondernemer, Braziliaanse boer en Braziliaanse jongere.

Je kan de website op verschillende manieren hanteren: systematisch elk personage doornemen, thema’s op maat selecteren, de theorie als naslagwerk raadplegen, ludieke filmpjes als blikopener gebruiken en/of vanuit de interactieve toepassingen vertrekken. Wellicht is de mix tussen deze werkvormen de meest aangename én zinvolle manier om jongeren aan te zetten om kritisch na te denken over hun rol als wereldburger.

Deze internetapplicatie sluit het best aan bij de doelgroep derde graad algemeen secundair onderwijs. De uitwerking van de ecologische, economische én sociale aspecten van het sojaverhaal kan heel wat eindtermen concretiseren. De website biedt de leerlingen een interessant leerplatform bij diverse onderzoeksopdrachten, zelfstandig en/of groepswerk. En in het kader van milieu- en/of mondiale projecten op school vind je hier zeker heel wat bron- en discussiemateriaal.

Tot slot, deze website staat natuurlijk open voor alle geïnteresseerden! We hopen dat vele jongeren en volwassenen zich aangesproken voelen door het sojaverhaal en zich (nog meer) solidair voelen met de mensen in het Zuiden…