De Soya Connectie
 

Vakgebonden eindtermen

Aardrijkskunde

Kennis

Vaardigheden

Attitudes

meer

Natuurwetenschappen

Gemeenschappelijke eindtermen voor wetenschappen

Vakgebonden eindtermen biologie

Vakinhoudelijke eindtermen: Genetica

meer

Nederlands

De leerlingen kunnen volgende tekstsoorten voor een onbekend publiek op beoordelend niveau lezen:

meer