De Soya Connectie
 

Werkwijze

Met deze onderzoeksopdracht illustreren we een mogelijke manier om www.sojaconnectie.be te exploreren en de linken te ontdekken tussen onze eigen leefgewoontes en de impact in het Zuiden. Deze methodiek kan in de klas maar ook als zelfstandig of groepswerk gehanteerd worden.

In onze onderzoeksopdracht creëren we een digitale leeromgeving waarbij de leerlingen de opdrachten via e-mail ontvangen en na enig opzoekwerk hun conclusies terugmailen naar de leerkracht. Uiteraard kunnen de opdrachten en resultaten ook op de klassieke manier doorgegeven worden.

De leerlingen worden in groepjes verdeeld en krijgen per groepje een e-mailadres dat gekoppeld is aan hun werkpost, nl. een computer met internetverbinding. Ook de leerkracht beschikt over een werkpost en e-mailadres.

De leerkracht stuurt een mail met de centrale onderzoeksvraag naar de verschillende werkposten. In bijlage zitten aparte deelopdrachten met een verwijzing naar de webpagina’s op www.sojaconnectie.be. In het mailbericht vermeldt de leerkracht het tijdstip waartegen de conclusies moeten binnen zijn. Die conclusies kunnen vervolgens onderling vergeleken en becommentarieerd worden.