De Soya Connectie
 

Aan de slag

www.sojaconnectie.be is een digitaal leerplatform dat heel wat materiaal biedt, in het bijzonder voor de leerlingen van de derde graad algemeen secundair onderwijs.

Je kan de website op verschillende manieren hanteren: systematisch elk personage doornemen, thema’s op maat selecteren, de theorie als naslagwerk raadplegen, ludieke filmpjes als blikopener gebruiken en/of vanuit de interactieve toepassingen vertrekken. Wellicht is de mix tussen deze werkvormen de meest aangename én zinvolle manier om jongeren aan te zetten om kritisch na te denken over hun rol als wereldburger.

Je kan klassikaal met de site werken en/of leerlingen zelfstandig en in groep onderzoeksopdrachten laten uitvoeren. Ook hier lijkt een mix de meest efficiënte en realistische manier van werken gezien de meestal beperkte tijdsbesteding die mogelijk is tijdens de lesuren.

Wil je dit project ruimer aanpakken en niet enkel in jouw vak, dan kan je aansluiting zoeken bij je collega’s. Via ‘Eindtermen derde graad ASO en ‘Projecten derde graad ASOontdek je de raakpunten met andere vakken, vak- en klasoverschrijdende projecten.

De structuur van de website is zeer eenvoudig en de navigatie wijst zichzelf uit. Bij twijfel kan je de opbouw van de site bekijken via ‘Navigatie’.

Leerkrachten kunnen zelf best inschatten waar en hoe dit digitale leerplatform een meerwaarde kan bieden voor hun lessen en projecten. Je kan de leerlingen heel vrijblijvend aan het werk zetten en/of je kan opdrachten en deelthema’s op maat selecteren en aanbieden.

Eén concrete onderzoeksopdracht hebben we zelf uitgewerkt en die bieden we bij wijze van voorbeeld aan: Het regenwoud op ons bord. De deelopdrachten zijn zo opgebouwd dat de jongeren een vooraf bepaald parcours volgen. Op die manier stuur je dus zeer gericht de zoektocht van de jongeren en heb je het eindresultaat grotendeels in de hand. Toch is de werkvorm niet dwingend omdat de jongeren zelf standpunten innemen en bepaalde keuzes maken.