De Soya Connectie
 

Vakoverschrijdende eindtermen

Technisch-technologische opvoeding

Techniek begrijpen

meer

Gezondheidseducatie

Leefstijl en levenskwaliteit 

Zorgethiek

meer

Leren leren

Informatie verwerven en verwerken

Regulering van het leerproces

Keuzebekwaamheid

meer

Milieueducatie

Natuur- en milieubeleid

meer

Burgerzin

Wereldburgerschap

meer

Sociale vaardigheden

Constructief participeren aan de werking van sociale groepen

meer