De Soya Connectie
 

Specifieke eindtermen

Pool economie

Markten

Onderzoekscompetentie

meer

Pool humane wetenschappen

Organisatie

Samenhang en wisselwerking 

Onderzoekscompetentie

meer

Pool wetenschappen

Natuurwetenschap en maatschappij

Onderzoekscompetentie

meer