De Soya Connectie
 

Eindtermen 3de graad ASO

Deze educatieve website biedt heel wat mogelijkheden om zowel vakgebonden, vakoverschrijdende, als specifieke eindtermen van de derde graad algemeen secundair onderwijs te concretiseren. We inventariseerden de eindtermen die duidelijke raakvlakken hebben met dit digitaal sojaplatform.

Het volledige overzicht van eindtermen voor deze doelgroep vind je op http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/secundair/3degraad/index.htm.