De Soya Connectie
 

Sojahandel, gevolgen voor BelgiŽ

Schaalvergroting

Na de Tweede Wereldoorlog werden de boeren in Europa aangespoord om zoveel mogelijk voedsel te produceren. Het Europese landbouwbeleid stimuleerde hen hierbij financieel.

meer


Meer mest

Mest is een waardevolle voedingsstof voor planten. Tijdens hun groei halen gewassen voedingsstoffen uit de bodem, zoals stikstof, kalium en fosfaat. Met de oogst worden deze voedingsstoffen mee afgevoerd, waardoor een tekort in de bodem ontstaat. Mest - dierlijke mest, kunstmest of compost - geeft de verarmde bodem een nieuwe dosis onmisbare voedingsstoffen. Bij een goede landbouwpraktijk wordt er zoveel mest toegediend als de bodem kan gebruiken om gezonde planten voor te brengen. En daar ligt een probleem. …

meer


Meer maÔs

De voorbije decennia werd in Vlaanderen massaal overgeschakeld op de teelt van maïs voor veevoeder. Maïs is immers een relatief makkelijke teelt die bovendien veel mest kan verdragen en aldus een interessante combinatie vormt met soja in de intensieve veehouderij. Het zetmeel in de maïs levert energie en vult het eiwitrijke soja in veevoeders aan. Traditionele zetmeelbronnen, zoals voederbieten en hooi, verliezen terrein. Lokale eiwitrijke gewassen, zoals bepaalde granen en klaver, werden verdrongen door ingevoerde soja.

meer