De Soya Connectie
 

BelgiŽ, speler op de wereldmarkt

Roots van de sojahandel

Na Wereldoorlog II groeide de bekommernis in Europa om in de eigen voedselbevoorrading te kunnen voorzien. De landen van de toenmalige Europese Economische Gemeenschap (EEG) werkten vanaf 1957 aan een Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Bedoeling was om de Europese landbouweconomie verder uit te bouwen met voldoende hoge prijzen voor de producenten én betaalbare prijzen voor de consumenten. De EEG wilde vooral granen, suiker, rundvlees en melk beschermen via gegarandeerde minimumprijzen, heffingen bij import van niet-Europese producten en subsidies bij export van Europese producten.

meer


Import van soja

De Europese Unie is de grootste afnemer van soja op de wereldmarkt. In 2006 importeerde de EU 37,2 miljoen ton soja. Meer dan de helft daarvan is afkomstig uit Brazilië en een derde uit Argentinië.

meer


Export van overschotten

Het Europese landbouwbeleid van de voorbije decennia beschermde de Europese boeren tegen de internationale concurrentie maar leidde ook tot overproductie. De invoer van goedkope soja als veevoedergrondstof verdrong het Europese graan, waardoor grote graanoverschotten ontstonden. Jaarlijks wordt er in de EU voor meer dan 50 miljoen ton aan graanvervangers ingevoerd én wordt er ruim 20 miljoen ton graan uitgevoerd met subsidiesteun.

meer