De Soya Connectie
 

Landbouw in BelgiŽ

Korte schets

Vlaanderen telde in 2006 bijna 33.000 land- en tuinbouwbedrijven. De totale landbouwoppervlakte bedraagt ongeveer 620.000 ha. Meer dan de helft hiervan bestaat uit akkers voor de voederwinning voor rundvee, varkens en pluimvee, en graasweiden voor herkauwers.

meer


Evolutie naar intensieve landbouw

In het dichtbevolkte Vlaanderen werd de grond de voorbije decennia steeds schaarser en dus ook duurder. De Vlaamse landbouwer was dan ook genoodzaakt om hoge rendementen uit zijn grond te halen. Intensieve veehouderij (en tuinbouw) is dan een aangewezen productiemethode.

meer