De Soya Connectie
 

Braziliaanse ondernemer

Soja is “big business” in Brazilië. De wereldproductie van soja neemt jaarlijks nog toe en Brazilië heeft hierin een belangrijk aandeel. Het grootste deel van de Braziliaanse soja dient voor export; slechts een beperkt deel is bestemd voor de lokale markt. De sojateelt breidt steeds verder uit, wordt steeds grootschaliger en deze evoluties hebben belangrijke gevolgen voor mens én milieu.

De opmars van de teelt in het binnenland gaat gepaard met massale ontbossing, toenemende bodemerosie, bodemdegradatie, verwoestijning tot zelfs klimaatsverandering.  De grootschalige teeltwijze zorgt voor een toenemend gebruik van pesticiden en dat leidt steeds meer tot vervuiling van bodem en water. Ook de opmars van genetisch gemanipuleerde soja is een zorgwekkende evolutie.

Op sociaal-economisch vlak leidt de toenemende mechanisatie tot een daling van de werkgelegenheid. Ter vergelijking: soja geproduceerd door kleine boeren levert 1 job per 8 ha op, voor de grootschalige sojateelt is dit slechts 1 job per 200 ha.

De overheid stimuleert grootgrondbezitters om te investeren in grootschalige teelt voor export. Exportlandbouw levert uiteraard deviezen op voor het land en helpt de nationale schuld af te betalen. Maar de prijs van soja op de wereldmarkt daalt al jaren en zou dus wel eens tot een crisis kunnen leiden…

Kan het anders? Het moet anders! De verdere expansie van het soja-areaal in bosgebieden moet dringend gestopt worden. De bestaande sojateelt kan ook op een duurzame manier gebeuren met aandacht voor mens en milieu. Dan is het wel noodzakelijk dat duurzame soja een hogere prijs oplevert voor de lokale boer.