De Soya Connectie
 

Belgische jongere

Wereldwijd zijn er zo’n 850 miljoen mensen ondervoed. Nochtans wordt er wereldwijd voldoende voedsel geproduceerd; het probleem zit ‘m vooral bij de ongelijke verdeling van het voedsel en het gebrek aan koopkracht bij een groot aantal mensen. De mondialisering van de wereldeconomie biedt ons een ongekende variatie aan voedingsproducten maar leidt er tevens toe dat arme landen voedingsproducten exporteren terwijl delen van hun eigen bevolking honger lijden. Tegelijk is er een zorgwekkende toename van het aantal overvoeden in de wereld, vooral dan in de rijke landen.

De mondiale verschuivingen in eetgewoontes manifesteren zich ook in België. Vooral het toenemend verbruik van vetten en suikers gekoppeld aan verminderde lichaamsbeweging leidt tot overgewicht en dat reeds op jonge leeftijd. Overgewicht wordt erkend als een ernstig maatschappelijk probleem wegens de gezondheidsrisico’s.

Onze voedingsgewoontes veroorzaken een grote ecologische belasting. Bijna 30% van onze Belgische voetafdruk – of 1,40 ha – is toe te schrijven aan onze voeding. Het meeste voedsel dat we tot ons nemen, heeft een hele weg afgelegd. Daarbij is er niet alleen grond gebruikt, maar ook energie (voor machines, transport, koeling en bereiding) en materialen zoals verpakkingen. Bij de vleesproductie moet je ook nog het veevoeder tellen.

Hoe meer dierlijke eiwitten we eten (vlees, vis, zuivel, eieren), hoe meer soja we onrechtstreeks consumeren, tenminste in het systeem van de intensieve veehouderij. Eigenlijk consumeren we teveel eiwitten en vooral de hoge consumptie van dierlijke eiwitten heeft nadelige gevolgen voor het milieu maar ook voor onze gezondheid. Door de consumptie van soja (vooral onrechtstreeks) zijn we verbonden met de mensen in het Zuiden, in casu in Brazilië waar de grootschalige sojateelt de leefomstandigheden van de lokale bevolking erg moeilijk maakt.